Ang Wikang Pilipino At Ang Baliw na Oso

Kung isalin ko sa Pilipino ang aking alias...ay, lokong mani, parang mayabang ang tunog noon, ah...aaaarrrrggghhh...

Kung isalin ko sa Pilipino ang aking alias…ay, lokong mani, parang mayabang ang tunog noon, ah…aaaarrrrggghhh…

Kumusta, mga tao?

Ako Ang Panginoong Oso

Na mula sa bansang Pilipinas.

Ngayon, ako ay nagsasalita sa wikang Pilipino.

Lokong mani, parang ang yabang ng tunog ng alias ko…

Eh, alalahanin mo na lang na huwag kang maging mayabang, APO.

Oo, APO, pinaikli ko iyang sinaling alias mo.

Ngayon, alalahanin mo ito:

Huwag mong isipin

Na mas mataas ka

O mas mababa ka

Kaysa sa ibang tao.

Hindi ka diyos.

Tao ka lang, APO.

Isa kang kakaibang tao

Sa dagat ng mga kakaibang tao.

Oo, kakaiba ang lahat ng tao.

May mga tao lang na hindi alam o ayaw aminin ang katotohanang iyon.

Ngayon, iba naman ang pag-usapan natin, APO.

Sa bansa mo ngayon,

Baka tawagin kang baliw

Dahil sa iyong mga paniniwala.

Sa mundo kung saan madaming tao ang sumasakay sa paniniwalang

“Ang pagiging makasarili ay katinuan,”

Ikaw ay isang baliw, APO.

Pero huwag kang magpatalo sa kalungkutan.

Hindi ka perpekto, tulad ng sangkatauhan,

Pero pwede ka pa rin maging masaya at mabuti.

Magpatulong ka sa mga taong mapagkakatiwalaan

Dahil ang paglalaganap ng pag-asa sa buong mundo

Ay isang gawain na hindi magagawa mag-isa.

Sa pamamagitan ng wikang Pilipino,

Ikalat mo ang “kabaliwan” na tinatawag na pag-asa

Sa mga kababayan mong hindi makaintindi ng Ingles.

Ngayon, bigyan mo ng paalaala ang iyong sarili:

Gawin mo ang iyong pinakamahusay,

Magsaya ka,

Panatilihin mo ang iyong pagiging kalmado,

Ipako mo ang pag-iisip mo sa liwanag,

At itaguyod mo ang pagkakaibigan!

Lokong mani!

YEEEEEEAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!

Advertisements

Feel free to say something!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s