Haiboku no Shounen – TOB Tagalog Cover

Sa ibang balita na may kinalaman kay kemu-sensei…

Oy, mga kemu-sensei fans, tingnan n’yo ang Kemu Voxx website!

Ngayon, para naman sa naghahanap ng mp3 ng cover na itoat para naman sa naghahanap ng lyrics sheet

Ah, at huwag kalimutan ang pag-credit sa akin, The Overlord Bear, kung nais n’yong gamitin ang aking mga lirika. Mas maganda din kung i-link n’yo din ang YouTube Channel ko at/o ang blog na ito habang nagbibigay kayo ng credit sa akin.

Feel free to say something!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s